Sayılar Teorisi

Sayılar Teorisi – MAT13412

Ders Kitabı:

Elementary Theory of Numbers
David M. Burton
McGraw Hill

Ders Konuları:

  1. Matematiksel İndüksiyon ve Binom Teoremi
  2. Tam Sayılar Kümesinde Bölünebilme Teorisi
  3. Asal Sayılar ve Asal Sayıların Dağılımı
  4. Kongrüanslar Teorisi
  5. Fermat Teoremi
  6. Sayılar Teorisinde Bazı Fonksiyonlar
  7. Euler Teoremi
  8. İlkel Kökler
  9. Kuadratik Rezidüler
  10. Kriptografiye Giriş

Sınavlar ve Değerlendirme: 

Bir adet ara sınav ve bir adet final yapılır. Öğrencilerin genel not ortalamasının hesabında ara sınav %40 ve final sınavı %60 etkilidir.

Ders Notları:

Ders notları dersin verildiği dönemde dersi alan öğrencilerle paylaşılmıştır.