Diferansiyel Denklemler

Diferansiyel Denklemler – MAT13251

Ders Kitabı:

Diferansiyel Denklemlerin Temelleri (Fundamentals of Differential Equations – 8. Baskıdan Çeviri)
R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur D. Snider
Pearson / Nobel Akademik Yayıncılık

Ders Kitabına Göre Ders Konuları:

1. Giriş
2. Birinci Basamaktan Diferansiyel Denklemler
3. Birinci Basamaktan Denklemleri İçeren Matematiksel Modeller ve Nümerik Metotlar
4. İkinci Basamaktan Lineer Denklemler
5. Sistemlere Giriş ve Faz Düzlem Analizi
6. Yüksek Basamaktan Lineer Diferansiyel Denklemler Teorisi
7. Laplace Dönüşümleri
8. Diferansiyel Denklemlerin Serisel Çözümleri
9. Lineer Sistemler İçin Matris Metotları

İşlenilen Konular:

1. Hafta: