Bilgisayar Uygulama

Bilgisayar Uygulama – MAT16110

Ders Kitapları:

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları
Toros Rıfat Çölkesen
Papatya Bilim Üniversite Yayıncılığı

Programlamaya Giriş ve Algoritma Geliştirme
Soner Çelikkol
Akademi Yayınevi

Ders Konuları:

 1. Temel Kavramlar
  • Bilgisayar Terminolojisi
  • Bilgisayar Bileşenleri
  • Donanım
  • Yazılım
  • Bilgisayarların İşleyişi
  • Temel Bilgisayar Kullanımı
 2. Algoritmalar ve Akış Diyagramları
 3. C++ Programlama Diline Giriş

Sınavlar ve Değerlendirme:

Bir adet ara sınav ve bir adet final yapılır. Öğrencilerin genel not ortalamasının hesabında ara sınav %40 ve final sınavı %60 etkilidir.

Ders Notları: 

Ders notları dersin verildiği dönemde dersi alan öğrencilerle paylaşılmıştır.